ClarisWorks

OPIS

zawiera procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazę danych, program rysunkowy i narzędzia komunikacyjne. Dla komputerów Macintosh został zastąpione przez pakiet AppleWorks