Digi Lab 2.0

OPIS

Program do digitalizacji i obróbki obrazu w czasie rzeczywistym dla komputera Amiga